Obowiązek ujawniania cen w sklepach

Brak cenników towarów sprzedawanych w gdyńskich sklepach

Komisariat Rządu stwierdził, że właściciele przedsiębiorstw handlowych w Gdyni w bardzo wielu wypadkach nie stosują się do zarządzenia komisarza rządu w Gdyni z dnia osiemnastego stycznia bieżącego roku w sprawie obowiązku wywieszania cenników i ujawniania cen na przedmiotach przeznaczonych do sprzedaży.
W związku z tym komisariat rządu przypomina obowiązek przestrzegania zawartych w tym zarządzeniu przepisów, gdyż w przyszłości winni niestosowania ich będą pociągani do surowej odpowiedzialności karnej.
Posiadacze sklepów, składów, restauracji, cukierń i wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw sprzedaży artykułów powszechnego użytku są zobowiązani do ujawniania cen za pomocą cenników, umieszczonych w widocznym miejscu w samym lokalu handlowym oraz przez oznaczenie towarów ceną tak w lokalu handlowym, jak również w oknie wystawowym, przy czym ceny uwidocznione w cenniku i na towarach muszą odpowiadać cenom faktycznie pobieranym. Obowiązek ujawniania cen w sklepach, “Gazeta Gdańska” 1937 , nr 106, s. 6 
 

Przeczytaj również

Najnowsze