Strona głównaGdynia w prasie i czasopismachZAGADNIENIA SPOŁECZNE I POLITYCZNESpołeczeństwo gdyńskie popiera Rząd w walce ze spekulacją walutową

Społeczeństwo gdyńskie popiera Rząd w walce ze spekulacją walutową

Poparcie społeczeństwa gdyńskiego podczas wiecu na Skwerze Kościuszki


Wczoraj o godzinie trzynastej na skwerze Kościuszki odbył się wiec, zorganizowany z inicjatywy Związku Legionistów celem zamanifestowania solidarności całego społeczeństwa gdyńskiego ze zdecydowanym wystąpieniem rządu w obronie pieniądza.
Przemówienia, transmitowane przez megafon wygłosili panowie dyrektor Wachowiak z Gdyni i Jan Kwiatkowski z Wejherowa. Mówcy stwierdzili, że ogół społeczeństwa polskiego musi nie tylko biernie podporządkować się wydanym zarządzeniom dewizowym, lecz również wystąpić aktywnie, domagając się od władz jak najściślejszego przestrzegania obowiązujących przepisów dewizowych i przeprowadzania kampanii przeciwko mafii spekulacyjnej z żelazną konsekwencją.
Na zakończenie odczytano rezolucję opracowaną w powyższym duchu, którą zgromadzona publiczność przyjęła oklaskami Gdynia. Społeczeństwo gdyńskie popiera Rząd w walce ze spekulacją walutową”, Gazeta Gdańska” 1936, nr 102, s. 7.

Przeczytaj również

Najnowsze