Obozy pracy przymusowej

W latach 1941-1945 na terenie stoczni i portu oraz w samym mieście, istniała sieć obozów pracy przymusowej oraz różnego typu obozów, przeznaczonych dla więźniów i jeńców wojennych.

W tym czasie na obszarze całego zespołu portowo-stoczniowego przebywało około czterdzieści tysięcy robotników przymusowych, a także trzy tysiące więźniów z wyrokami i ponad dwa tysiące sześćset jeńców wojennych. Od sierpnia 1944 r. nadchodziły do Gdyni transporty więźniów z obozu koncentracyjnego Stutthof.

Literatura: Marek Orski, Obóz jeńców słowackich (listopad 1944 – marzec 1945), “Rocznik Gdyński 1991, nr 10.

Galeria