Obraz starej Gdyni / Edward Obertyński, Jerzy Heidrich // Rocznik Gdyński. – 1986, nr 7, s. [119]-136. – Il.

Obraz starej Gdyni