Gdyńskie zabytki: część 2 / Jerzy Heidrich // Rocznik Gdyński. – 1086, nr 7, s. [110]-1118. – Il., rys.

Gdyńskie zabytki: część 2