Obrona Wybrzeża we wrześniu 1939 roku : stan badań. – Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 1961

Obrona Wybrzeża we wrześniu 1939 roku : stan badań

Obrona Wybrzeża we wrześniu 1939 roku : stan badań