Obrót towarowy portu gdyńskiego w 1934 r. // Codzienna Gazeta Handlowa. – 1935, nr 6, s 4

Ruch statków w Gdyni w roku 1934 według klasyfikacji firm maklerskich 2