Ruch statków w Gdyni w roku 1934 według klasyfikacji firm maklerskich // Codzienna Gazeta Handlowa. – 1935, nr 6, s. 4

Ruch statków w Gdyni w roku 1934 według klasyfikacji firm maklerskich