Obrotnica

Ograniczony akwen żeglugowy, usytuowany na styku basenów i kanałów portowych lub na torze wodnym, przeznaczony do bezpiecznego wykonywania manewrów statków w celu wejścia do basenów portowych, zmiany kursu lub ustawienia statków w porcie, z zastosowaniem własnych silników albo z pomocą holowników.

W Porcie Gdynia wykonano szereg intensywnych prac nad rozbudową obrotnicy nr 2, które rozpoczęły się od demontażu znacznej części nabrzeża Gościnnego. Cały projekt składał się z dwóch zadań. Pierwszym z nich było „Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – Etap I i III” . To zadanie składało się z trzech etapów realizowanych przez dwóch inwestorów – Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. (Etap I i III) i Urząd Morski w Gdyni (Etap II).

W I etapie nastąpiła przebudowa obrotnicy nr 2 w rejonie Basenu IX – na do średnicy 480 m. Prace polegały m.in. na wykonaniu robót czerpalnych do głębokości -16,0 m w rejonie obrotnicy oraz na rozbiórce Pirsu Gościnnego na długości ok. 240 m.

Literatura: Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia wraz z komunikacyjnym układem drogowo – kolejowym”. Raport oddziaływana na środowisko, Wrocław, 25 styczeń 2021; Port Gdynia: Rozbudowa obrotnicy nr 2 i budowa portu zewnętrznego, https://gdynia.naszemiasto.pl/port-gdynia-rozbudowa-obrotnicy-nr-2-i-budowa-portu/ar/c3-4243655

There is nothing to show here!
Slider with alias Port-Gdynia not found.

Galeria