Obroty portu gdyńskiego w r. 1932 // Biuletyn Informacyjny Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni. – 1932, nr 9, s.

Obroty portu gdyńskiego w r. 1932