OBWIESZCZENIE Komornik Sądu Grodzkiego w Gdyni rewiru III-go, zamieszkały w Gdyni na zasadzie art. 601 K. P. C. ogłasza, że w dniu 10 stycznia 1935 r. … // Gazeta Gdańska. – 1935, nr 7, s. 5

OBWIESZCZENIE Komornik Sądu Grodzkiego w Gdyni rewiru III-go, zamieszkały w Gdyni na zasadzie art. 601 K. P. C. ogłasza, że w dniu 10 stycznia 1935 r. o godz. 10.30 ......