Ochrona zdrowia i opieka społeczna w Gdyni / Aleksandra Cicharska // Rocznik Gdyński. – 2009, nr 21, s. [212]-217

Ochrona zdrowia i opieka społeczna w Gdyni