Od redakcji // Rocznik Gdyński. – 1992/1993, nr 11, s. [8]-11

Od redakcji