Odnajdźmy prasę i czasopisma gdyńskie

Odnajdźmy prasę i czasopisma gdyńskie
Odnajdźmy prasę i czasopisma gdyńskie

Odnajdźmy prasę i czasopisma gdyńskie

W okresie międzywojennym wydawano w Gdyni wiele gazet i czasopism. Niestety zniszczenia spowodowane II Wojną Światową, a także brak działań po 1945 r. aby zabezpieczy te wydawnictwa, sprawiły, iż obecnie odnaleźć je można nie w Gdyni, a w bibliotekach Gdańska, Torunia, Bydgoszczy, Warszawy, Krakowa i innych polskich miast. To wielka strata, bowiem wydawana w mieście przed 1939 r. prasa i czasopisma to prawdziwe „maszyny czasu”, które opisują nie tylko ważne polityczne, społeczne czy gospodarcze wydarzenia, ale przede wszystkim, codzienne życie „zwykłych ludzi” – ich nadzieje i rozczarowania, radości i smutki. Dzięki nim możemy poznać, jak wyglądało życie Gdyni i jej mieszkańców.

Jest jednak szansa, iż w suterenach, piwnicach i na strychach gdyńskich domów nadal leżą, czekając na swoich odkrywców, zapomniane gdyńskie czasopisma i gazety. Mamy nadzieję, iż dzięki tej akcji organizowanej przez Towarzystwo Miłośników Gdyni oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdyni uda się te wydawnictwa odnaleźć i udostępnić wszystkim, którzy chcą o Gdyni wiedzieć więcej.

Dlatego zapraszamy wszystkich: starych i młodych, dzieci i ich rodziców, młodzież i seniorów aby ruszyli na poszukiwania prawdziwych skarbów:  „Dziennika Gdyńskiego”, „Gazety Gdyńskiej”, „Kuriera Bałtyckiego” , „Przeglądu Bałtyckiego” i wielu, wielu innych.

Zapraszamy mieszkańców miasta, organizacje społeczne, stowarzyszenia, instytucje kulturalne i przedsiębiorstwa – wszystkich, którzy ciekawi są często nieznanej przeszłości miasta.

Tworząc PORTAL rozpoczynamy poszukiwania gdyńskiej prasy i czasopism. Mam nadzieję, iż ta akcja pozwoli odnaleźć cenne i ważne nie tylko dla miasta wydawnictwa.

Wszyscy, którzy prasę i czasopisma z okresu międzywojennego będą chcieli przekazać, lub wypożyczyć do zeskanowania, kontaktować się mogą bezpośrednio ze mną: telefon: 605 140 820 (codziennie po godzinie 19); lub na adres mailowy krzysztof.chalimoniuk@rocznikgdynski.pl

W późniejszym okresie liczba osób współpracujących przy tej akcji oraz ilość miejsc, do których będzie się można zgłosić z prasą lub czasopismami wzrośnie. Wszelkie informacje na ten temat podawane będą w portalu oraz na stronach www zaprzyjaźnionych instytucji. W tym miejscu przedstawiać też będziemy wszystkich tych, którzy odpowiedzieli na nasz apel i udostępnili nam swoje zbiory.

Krzysztof Chalimoniuk

Z WIELKĄ PRZYJEMNOŚCIĄ CHCĘ PAŃSTWA POINFORMOWAĆ, IŻ PIERWSZĄ OSOBĄ, KTÓRA PRZEKAZAŁA SKANY POSIADANEJ PRZEZ SIEBIE GDYŃSKIEJ JEDNODNIÓWKI „SZKWAŁ” JEST PANI OLGA KRZYŻYŃSKA.

SERDECZNIE DZIĘKUJĘ