Okręty Marynarki Wojennej. Część 1

[ORP BŁYSKAWICA] Niszczyciel ORP BŁYSKAWICA w doku wykończeniowym

Okręty Marynarki Wojennej – galeria, zdjęcia z Narodowego Archiwum Cyfrowego.