Opłaty społeczne // Wiadomości Portu Gdyńskiego. – 1933, nr 8, s. 3-4. – Il.

Opłaty społeczne