Sprawozdanie z frachtowania za miesiąc lipiec 1933 r. // Rocznik Gdyński. – 1933, nr 8, s. 35

Sprawozdanie z frachtowania za miesiąc lipiec 1933 r.