Organizacja i działalność władz celnych w przedwojennej Gdyni / Wojciech Burkiewicz // Rocznik Gdyński. – 1986, nr 7, s. [184]-187. – Il.

Organizacja i działalność władz celnych w przedwojenej Gdyni