Gdyńska Szkoła Rybaków Dalekomorskich / Tadeusz Wielochowski // Rocznik Gdyński. – 1986, nr 7, s. [188]-199. – Il.

Gdyńska Szkoła Rybaków Dalekomorskich