[ORP GRYF] O. R. P. “Gryf” przybył do Gdyni // [brak danych]