“Alfa” – Marynarka Wojenna w konspiracji / Bogdan Chrzanowski, Andrzej Gąsiorowski // Rocznik Gdyński. – 1978/1979, s. [121]-133