Ostatnie dni turnieju walk zapaśniczych // Gazeta Gdańska. – 1937, nr 32, s. 7

Ostatnie dni turnieju walk zapaśniczych