Fatalne następstwa poślizgnięcia się // Gazeta Gdańska. – 1937, nr 32, s. 7

Fatalne następstwa poślizgnięcia się