Otwarcie Arbitrażu Bawełnianego w Gdyni // Morze. – 1938, nr 10, s. 3. – Il.

Otwarcie Arbitrażu Bawełnianego w Gdyni // Morze. - 1938, nr 10, s. 3. - Il.Otwarcie Arbitrażu Bawełnianego w Gdyni // Morze. - 1938, nr 10, s. 4. - Il.