Projekt rozbudowy miasta Gdyni i Helu // Morze. – 1926, nr 10, s. 12

Projekt rozbudowy miasta Gdyni i Helu // Morze. - 1926, nr 10, s. 12