Otwarcie M[orskiego]R[atowniczego]C[entrum]K[oordynacyjnego] w Gdyni / {rel) // Namiary na Morze i Handel. – 2003, nr 14/15, s. 6

Otwarcie MRCK w Gdyni