Otwarcie żeglugi dla Szanghaju // Wiadomości Gdyńskie. – 1937, nr 12, s. 20

Otwarcie żeglugi dla Szanghaju // Wiadomości Gdyńskie. - 1937, nr 12, s. 20