PANIENKA z niemieckim poszukuje posady do dzieci // Gazeta Gdyńska. – 1939

PANIENKA z niemieckim poszukuje posady do dzieci // Gazeta Gdyńska. - 1939