Pantarei / Maciej Rdesiński // Rocznik Gdyński. – 1978/1979, s. [89]-94. – Il., portr.

Pantarei