Rodowód Morskiego Instytutu Badawczego / Andrzej Ropelewski // Rocznik Gdyński. – 1978/1979, s. [83]-87. – Il.

Rodowód Morskiego Instytutu Rybackiego