Parę uwag o współdziałaniu przy budowie Miasta i Portu / Stanisław Malessa // Wiadomości Portu Gdyńskiego. – 1931, z. 9, s. 18-19

Parę uwag o współdziałaniu przy budowie miasta i portu // Wiadomości Portu Gdyńskiego. - 1931, z. 9Parę uwag o współdziałaniu przy budowie miasta i portu // Wiadomości Portu Gdyńskiego. - 1931, z. 9