Z Rady Interesantów Portu // Wiadomości Portu Gdyńskiego. – 1931, z. 9, s. 21

Z Rady Interesantów Portu // Wiadomości Portu Gdyńskiego. - 1931, z. 9, s. 21