Pieczyński Alojzy Wspomnienia Sędziego Grodzkiego

Pieczyński Alojzy
Wspomnienia Sędziego Grodzkiego / Alojzy Pieczyński // Rocznik Gdyński. – Nr 8 (1987), s. [261]-267