Gregorek Marian Gdyńskie wspomnienia prasowe

Gregorek Marian
Gdyńskie wspomnienia „Prasowe” / Marian Gregorek // Rocznik Gdyński. – Nr 4 (1983), s. [253]-261. – Il.