Pierwsza umowa o budowę portu handlowego w Gdyni

4 lipca 1924 r. minister przemysłu i handlu, inż. Józef Kiedroń podpisał dokument, który zapoczątkował budowę nowoczesnego portu morskiego II Rzeczypospolitej

Wykonawcą zostało Konsorcjum Francusko – Polskie do Budowy Portu w Gdyni. Całość robót portowych przewidzianych umową podzielono na trzy podstawowe grupy, tzn. 1) molo i falochron; 2) nabrzeża w porcie zewnętrznym; 3) nabrzeża w basenie wewnętrznym. Umowa wyznaczała miesięczny termin na rozpoczęcia prac.

Pierwsza umowa przewidywała budowę awanportu i basenu wewnętrznego portu handlowego o małych rozmiarach i wielkości przeładunkowej określonej na 2,5 mln ton rocznie, co odpowiadało ówczesnym zdolnościom przeładunkowym portu gdańskiego. Pierwotny termin realizacji umowy określono na koniec 1930 r. przy czym rząd polski zastrzegł sobie prawo zmiany programu robót, jak i ich wielkości.

Literatura: Ryszard Mielczarek, Budowa Portu Handlowego w Gdyni w latach 1924-1939, Instytut Kaszubski w Gdańsku, Gdańsk 2001; Porty Gdańska i Gdyni w życiu gospodarczym II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1991.

Galeria