Pierwsze kroki w Gdyni / Włodzimierz Prochaska // Rocznik Gdyński. – 1992/1993, nr 11, s. [223]-227. – Il.

Pierwsze kroki w Gdyni