Pijacki szał // Gazeta Gdańska. – 1937, nr 25, s. 7