Piłsudski pojedzie do Londynu na koronację Jerzego VI // Gazeta Gdańska. – 1937, nr 30, s. 11

Piłsudski pojedzie do Londynu na koronację Jerzego VI