Pirs Północny

Długość pirsu wynosi 190,0 metrów bieżących. Budowla składa się z dwóch części A i B. Wschodnia (B) część pirsu jest pochylona w stosunku do części prostopadłej do nabrzeża Śląskiego (A) o kąt 100 stopni. Część „A” oparta jest na dwóch rzędach pali drewnianych stanowiących palisadę z wypełnieniem kamiennym (ø 25-30 cm), na palach drewnianych ø 35-40cm oraz na ruszcie pali żelbetowych 35×35(dł. pali 15 m).
Nadbudowę części A stanowi monolityczna płyta żelbetowa, w której znajdują się kanały instalacyjne przykryte żelbetowymi płytami prefabrykowanymi. Nawierzchnię stanowi wylana „na mokro” płyta żelbetowa.

Część „B” jest to konstrukcją zbudowaną z rusztu pali żelbetowych (35×35 cm) pionowych i ukośnych o długości 18 m. Jej nadbudowę stanowi żelbetowa konstrukcja żebrowo płytowa (żebra 80x50x30 cm), nad żebrami ułożone są płyty żelbetowe, na których wykonana jest żelbetowa płyta nośna. Jest ona wyposażona jest w kanały instalacyjne, torowisko podsuwnicowe o rozstawie 6 m, pachoły cumownicze (ZL-30T, 8 szt.) wraz z kozłami oporowymi i kanał do zasilania suwnicy. Na przedłużeniu odcinka pirsu znajduje się dalba cumowniczo-odbojowa z głowicą betonową o wymiarach 5,15 m x 5,05 m posadowiona na ściance szczelnej Larssen II.

Literatura: Karta informacyjna dla przedsięwzięcia Przebudowa Nabrzeży w Porcie Gdynia, etap IV, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A, Gdynia 2020.

Galeria