PODSUMOWANIE POLICYJNYCH DZIAŁAŃ ZA OSTATNI WEEKEND // KOMENDA MIEJSKA POLICJI W GDYNI. – [Data publikacji 27.04.2020]

PODSUMOWANIE POLICYJNYCH DZIAŁAŃ ZA OSTATNI WEEKEND // KOMENDA MIEJSKA POLICJI W GDYNI. - [Data publikacji 27.04.2020]

W miniony weekend gdyńscy policjanci ruchu drogowego przeprowadzili działania kontrolno – profilaktyczne związane z utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa na drodze. Nadrzędnym celem działań była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdyni w ostatni weekend prowadzili działania  kontrolno – profilaktyczne, których celem była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicach Gdyni oraz czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu drogowego w naszym mieście.

W trakcie działań funkcjonariusze gdyńskiej drogówki dokonali kontroli 231 pojazdów oraz 24 pieszych. Za naruszenie przepisów ruchu drogowego wystawiono 134 mandaty karne, skierowano 14 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Gdyni oraz wobec 41 osób naruszających przepisy drogowe zastosowano pouczenia. Podczas kontroli drogowych ujawniono 2 nietrzeźwych kierowców samochodów oraz 1 nietrzeźwego rowerzystę, ponadto ujawniono 32 kierowców, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość o 50 km/h z czego 28 zatrzymano prawo jazdy, a jeszcze innym 13 kierowcom policjanci zatrzymali dowody rejestracyjne. W czasie wzmożonych działań policyjnych ujawniono również osoby, które kierowały pojazdami mechanicznymi nie posiadając do tego uprawnień, 2 z nich ukarano mandatem karnym, 4 osoby odpowiedzą przed Sądem Rejonowym w Gdyni za popełnienie wykroczenia, natomiast kierowca, który prowadził pojazd mimo wcześniej zatrzymanego prawa jazdy na okres 3 miesięcy odpowie za nie dostosowanie się do wyroku Sądu. W trakcie działań mających na celu czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu drogowego policjanci ruchu drogowego podczas kontroli zatrzymali również osobę poszukiwaną.

Policjanci z gdyńskiej drogówki kolejny raz pokazali, że działania kontrolno – profilaktyczne pozwalają czuwać nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu drogowego w naszym mieście. 

http://www.gdynia.policja.gov.pl/m17/informacje/wiadomosci/89437,Podsumowanie-policyjnych-dzialan-za-ostatni-weekend.html