Podwójny jubileusz Związku Strzeleckiego // Gazeta Gdańska. – 1939, nr 9, s. 7