Gdynia i jej mieszkańcy wzorem dla innych miast / Ir. S. // Gazeta Gdańska.- 1939, nr 14, s. 7

Gdynia i jej mieszkańcy wzorem dla innych miast / Ir. S. // Gazeta Gdańska.- 1939, nr 14, s. 7