Trzeci w Polsce / Irena Ziołowska // Rocznik Gdyński. – 1977, s. [183]-187. – Il.

Trzeci w Polsce