Pół miliona potrzebuje Gdynia na pomoc zimową dla bezrobotnych // Gazeta Gdańska. – 1939,nr 250, s. 6

Pół miliona potrzebuje Gdynia na pomoc zimową dla bezrobotnych