Pół roku wiezienia za proponowanie łapówki // Gazeta Gdańska. – 1935, nr 105, s. 12

Pół roku wiezienia za proponowanie łapówki