Połączenie kolejowe z Gdańskiem // Tygodnik Turystyczny. – 1934, nr 1

Połączenie kolejowe z Gdańskiem