Skasowanie wagonu sypialnego // Tygodnik Turystyczny. – 1934, nr 1, s. 5

Skasowanie wagonu sypialnego