POLFRACHT Polskie Przedsiębiorstwo Frachtowania w Gdyni

Polskie Przedsiębiorstwo Maklerskie „Polfracht” w Gdyni utworzone zostało zarządzeniem Ministra Żeglugi z 28 grudnia 1950 r. i powstało na bazie zniesionej w 1951 r. spółki „Baltica”

Pierwotna nazwa nowo utworzonej jednostki brzmiała: Polskie Przedsiębiorstwo Frachtowania „Polfracht”. Przedmiotem działalności było zawieranie umów o przewóz drogą morską pomiędzy polskimi centralami handlu zagranicznego a przedsiębiorstwami żeglugowymi z zagranicznymi kontrahentami – armatorami i firmami handlowymi. W okresie PRL „Polfracht” był monopolistą w tym zakresie działalności. Od początku swego istnienia przedsiębiorstwo dysponowało szeregiem placówek zagranicznych. Przybrały one formę dwojaką: bezpośrednich przedstawicielstw (Moskwa, Berlin, Paryż, Pireus, Kopenhaga, Tirana), albo spółek z udziałem firm zagranicznych („Polbaltica”, „Gdynia-America Lines”, „Poliberia”, „Polascamar”, „Australasia”, „PSAL”, „Baltarab” i inne). Do najstarszych należała spółka „Polbaltica” w Sztokholmie (od 1947 r.).
Źródło: POLFRACHT Polskie Przedsiębiorstwo Frachtowania w Gdyni, https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/ru/zespol/-/zespol/155733

Galeria