Policjanci prowadzą działania “Niechronieni uczestnicy Ruchu Drogowego”

Policjanci-prowadza-dzialania-Niechronieni-uczestnicy-ruchu-drogowego-1

POLICJA POMORSKA
http://www.pomorska.policja.gov.pl/pom/informacje/wiadomosci/90328,Policjanci-prowadza-dzialania-Niechronieni-uczestnic y-ruchu-drogowego.html 2020-05-30, 00:24