Polityka komunikacyjna a Gdynia // Codzienna Gazeta Handlowa. – 1933, nr 121, s. 1

Polityka komunikacyjna a Gdynia